Päivi Pohtii: Rikoo on riskillä ruma

tai miten se nyt menikään! Tämä kirjoitus pohtii kuitenkin yhdistysmaailman riskejä. Riskienhallinta yhdistyksessä tarkoittaa seurauksiltaan merkittävien kielteisten tapahtumien järjestelmällistä määrittelyä ja niihin varautumista. Saattaa kuulostaa ylen hienolta, mutta kyse on varautumisesta.

Kaikkeen yhdistystoimintaan liittyy aina riskejä, pieniä tai suuria. Voihan olla, että huolella järjestettyyn tapahtumaan ei tulekaan osallistujia. Voi myös käydä niin, että syystä tai toisesta aiottua toimintaa ei saadakaan järjestettyä. Joskus niin käy! Siitä on vain jatkettava eteenpäin. Toimintaan liittyvien riskien kartoittaminen ja hallinta ovat kuitenkin tärkeä osa suunnitelmallista ja arvioivaa työotetta sekä hyvää hallintotapaa.

Riskienhallinta ei kuulu pelkästään yrityksille tai isoille järjestöille. Se kuuluu kaiken kokoisten yhdistysten hyvään hallintoon.  Toimintaa suunnitellessa on aina hyvä ottaa tavaksi toimintaan ja sen toteuttamiseen liittyvien riskien kartoittaminen yhdessä hallituksen kanssa. Riskienhallinnasta ei tarvitse tehdä liian monimutkaista. Riittää, että jokaisen toiminnon suunnitteluvaiheessa mietitään, mitkä asiat saattavat muodostua ongelmallisiksi toteutusvaiheessa. Kun mahdollinen ongelma on havaittu, mietitään sopiva keino, jolla riskin toteutuminen voidaan minimoida tai jopa kokonaan välttää.

Joskus riskejä ei voida varmuudella välttää. Tällöin on arvioitava riskin suuruutta ja vaikutuksia. Jos riski arvioidaan siedettäväksi, voidaan toiminta viedä läpi. Kyseessä on silloin turvalliseksi katsottu kokeilu. Jos taas riski arvioidaan sietämättömäksi, mietitään, löytyykö mahdollisia riskienhallintakeinoja. Näillä keinoilla riski muuttuu siedettäväksi. Täytyykö suunniteltu toiminta jättää mahdollisesti tekemättä?

Riskienhallinta ei tarkoita kaikkien riskien välttämistä. Jos toimintakulttuuri perustuu aina riskien välttämiseen, ei yhdistyksen toiminta voi kehittyä eteenpäin. Toiminnan kehittäminen vaatii hallituksen valmiutta rohkeisiin, mutta hallittuihin kokeiluihin.

On kuitenkin olemassa riskejä, joiden seuraukset saattavat horjuttaa yhdistystä voimakkaasti tai jopa kaataa sen kokonaan. Nämä riskit liittyvät usein hallintoon, talouteen, johtamiseen, henkilövaihdoksiin tai keskinäiseen vuorovaikutukseen. Siksi yhdistyksen hallituksen pitää olla perillä keskeisimmistä riskeistä sekä niiden hallintakeinoista.

Yhdistyksen toimintaedellytyksiin kohdistuvien riskien varalle on hyvä tehdä riskienhallintasuunnitelma, johon osallistuu koko yhdistyksen hallitus.

Onko sinun yhdistyksessäsi mietitty riskienhallintaa? Onko edes mietitty, että yhdistystoimintaan liittyy riskejä? Minkälaisia riskejä yhdistyksessäsi on? Tässäpä purtavaa uusille hallituksille tai aihe kehittämispäivän sisällöksi!