Salon SYTY ry:n hallitus

Salon SYTY ry:n vuosikokous valitsee vuosittain yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet. Hallitukseen kuuluu 5-8 varsinaista jäsentä ja 2-4 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että, puolet on vuosittain erovuorossa. Erovuoroisuus ei ole este uudelleen valinnalle.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen sihteerinä toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja.

 

Salon SYTY ry:n hallituksen jäsenet vuoden 2020 vuosikokoukseen asti

puheenjohtaja
Kauko Lindholm
p. 044 379 3332
kauko.lindholm@gmail.com


varapuheenjohtaja
Leila Mustonen-Laine  |  Salon mielenterveysseura
leimu52@gmail.com


Maija Iltanen  |  Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Salon paikallisosasto
maija.iltanen@hotmail.com


Lasse Lehtiö  |  Salon Reumayhdistys
lasse.lehtio@gmail.com


Heikki Rämö  |  Salon Kehitysvammaisten Tuki
heikki.t.ramo@gmail.com
 

Satu Suominen  |  Salon Psoriasisyhdistys
salonpsoriyhdistys@gmail.com

Pirjo Virtanen  |  Salon Invalidit    
pirjo.virtanen47@gmail.com

 

Varajäsenet

Juha Kalevo  |  Salon mielenterveysyhdistys Salmi   
juhakalevo@gmail.com

Tauno Nikander  |  Salon Kuuloyhdistys
tauno.nikander@seutuposti.fi