Salon SYTY ry:n hallitus

Salon SYTY ry:n vuosikokous valitsee vuosittain yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet. Hallitukseen kuuluu 5-8 varsinaista jäsentä ja 2-4 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että, puolet on vuosittain erovuorossa. Erovuoroisuus ei ole este uudelleen valinnalle.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen sihteerinä toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja.

 

Salon SYTY ry:n hallituksen jäsenet vuoden 2022 vuosikokoukseen asti:

 

puheenjohtaja:


Maija Iltanen  |  Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Salon paikallisosasto
p. 040 768 1534
maija.iltanen@hotmail.com

 

Jäsenet:


Riitta Laajasuo  |  Salon Kuuloyhdistys

riitta.laajasuo@hotmail.com


Lasse Lehtiö  |  Salon Reumayhdistys
lasse.lehtio@gmail.com


Heikki Rämö (varapuheenjohtaja) |  Salon Kehitysvammaisten Tuki
heikki.t.ramo@gmail.com

 

Satu Suominen  |  Salon Psoriasisyhdistys
salonpsoriyhdistys@gmail.com


Pirjo Virtanen  |  Salon Invalidit    
pirjo.virtanen47@gmail.com

 

Päivi Vigg  |  Salon Näkövammaiset
paivi.vigg@gmail.com

 

Varajäsenet:

 

Juha Kalevo  |  Salon mielenterveysyhdistys Salmi   
juhakalevo@gmail.com

Elina Vesa  |  Salon Hengitysyhdistys
elina.pulkkinen@gmail.com