Päivi Pohtii -blogi

22.1.2020

Tammikuun aikana näppäimet ovat kovilla useammassakin kodissa, jossa asuu yhdistysaktiiveja. Miksi? No, on aika koota viime vuoden tekemiset toiminta- tai vuosikertomukseen.

Siinä on aina oma hommansa, kun toimintakertomusta laatii. Jokainen yhdistys tekee sen oman näköisekseen ja omalla tavallaan. Mitä sinun mielestäsi on tärkeää näkyä toimintakertomuksesta?

Itse olen toiminut aktiivisesti eri yhdistysten hallituksissa vuodesta 1992 alkaen. Melko pitkä aika siis! Toisilla kokemusta on enemmän, toisilla vähemmän. Tärkeää on kuitenkin, että toimintakertomuksen muotoa voi muuttaa. Sen ei ole pakko olla vuosi vuodelta samanlainen, vuosiluvut vain vaihtuisivat.

16.1.2020

tai miten se nyt menikään! Tämä kirjoitus pohtii kuitenkin yhdistysmaailman riskejä. Riskienhallinta yhdistyksessä tarkoittaa seurauksiltaan merkittävien kielteisten tapahtumien järjestelmällistä määrittelyä ja niihin varautumista. Saattaa kuulostaa ylen hienolta, mutta kyse on varautumisesta.

Kaikkeen yhdistystoimintaan liittyy aina riskejä, pieniä tai suuria. Voihan olla, että huolella järjestettyyn tapahtumaan ei tulekaan osallistujia. Voi myös käydä niin, että syystä tai toisesta aiottua toimintaa ei saadakaan järjestettyä. Joskus niin käy! Siitä on vain jatkettava eteenpäin. Toimintaan liittyvien riskien kartoittaminen ja hallinta ovat kuitenkin tärkeä osa suunnitelmallista ja arvioivaa työotetta sekä hyvää hallintotapaa.

Riskienhallinta ei kuulu pelkästään yrityksille tai isoille järjestöille. Se kuuluu kaiken kokoisten yhdistysten hyvään hallintoon.  Toimintaa suunnitellessa on aina hyvä ottaa tavaksi toimintaan ja sen toteuttamiseen liittyvien riskien kartoittaminen yhdessä hallituksen kanssa. Riskienhallinnasta ei tarvitse tehdä liian monimutkaista. Riittää, että jokaisen toiminnon suunnitteluvaiheessa mietitään, mitkä asiat saattavat muodostua ongelmallisiksi toteutusvaiheessa. Kun mahdollinen ongelma on havaittu, mietitään sopiva keino, jolla riskin toteutuminen voidaan minimoida tai jopa kokonaan välttää.

7.1.2020

Uusi vuosi, uudet kujeet

 

Taas on vuosi vaihtunut ja kirjoitetaan jo vuosi 2020. Vastahan se vuosituhat vaihtui ja taas on vuosikymmenkin uusi!

Alkuvuosi on usein järjestäytymiskokousten aikaa. Samalla voisi miettiä, mitä uutta voitaisiin tehdä käytännön asioiden hoitamiseksi yhdistyksessä. Pitääkö kaikki tehdä aina samoin kuin ennenkin? Voisiko tämä uusi vuosi ja uusi vuosikymmen inspiroida yhdistyksemme toimimaan uudella tavalla?

Kokeilepa vaikkapa näitä vinkkejä omassa yhdistyksessäsi! Älä luovuta ihan heti, me täällä Varsinais-Suomessa lämpenemme kovin hitaasti uusille asioille.