Salon Syty ry:n hallitus

Salon Syty ry:n vuosikokous valitsee vuosittain yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet. Hallitukseen kuuluu 6-8 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että, puolet on vuosittain erovuorossa. Erovuoroisuus ei ole este uudelleen valinnalle.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen sihteerinä toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja.

 

Salon Syty ry:n hallituksen jäsenet vuoden 2025 vuosikokoukseen asti:

 

Puheenjohtaja:


Maija Iltanen  | Lounaus-Suomen Syöpäyhdistyksen Salon paikallisosasto 
p. 040 768 1534
maija.iltanen@hotmail.com

 

Jäsenet:


Anneli Ahtola   |  Salon Kuuloyhdistys

anneli.ahtola@hotmail.com  

 

Raija Aaltonen  |  Salon Diabetes  
ria.aaltonen@gmail.com


Heikki Rämö (varapuheenjohtaja) |  Salon Kehitysvammaisten Tuki
heikki.t.ramo@gmail.com

 

Satu Suominen  |  Salon Psoriasisyhdistys
salonpsoriyhdistys@gmail.com


Pirjo Virtanen  |  Salon Invalidit    
pirjo.virtanen47@gmail.com

 

Päivi Vigg  |  Salon Näkövammaiset
paivi.vigg@gmail.com

 

Varajäsenet:


Marja Lehtonen  |  Salon Sydänyhdistys
lehtonen.marja123@gmail.com

 

Elina Vesa  |  Salon Hengitysyhdistys

elina.pulkkinen@gmail.com