Yhdistystoiminnasta

 

Järjestötietopalvelu

http://www.jelli.fi/

 

Yhdistystoiminnan merkityksestä yhteiskunnassa

http://www.kansalaisyhteiskunta.fi/

 

Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt

Sihto, Marita ym. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisuja 2013

http://www.julkari.fi/handle/10024/104409

 

Vaikuttavatko politiikkatoimet? Sosiaali- ja terveydenhuolto vaikuttavuusarvioinnin kohteena

Hänninen, Sakari & Junnila, Maijaliisa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisuja 2012

http://www.julkari.fi/handle/10024/90840

 

Sosiaalipolitiikka – hukassa vai uuden jäljillä?

Karjalainen, Vappu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisuja 2011

http://www.julkari.fi/handle/10024/80271

 

Kolmas sektori julkisuuksien 6kentällä. Tutkimustapauksena Kuurojen Liitto

Vepsäläinen, Riikka Helsingin yliopisto, pro gradu, valtiotieteellinen tiedekunta, viestintä, 2012

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/34122

 

Kolmas sektori hyvinvointivaltion uudelleenjärjestyessä

Leppä, Lari Jyväskylän yliopisto, pro gradu, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, yhteiskuntapolitiikka, 2007

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/40049#

 

Pyyteetöntä auttamista, henkilökohtaista hyötyä ja persoonatonta ystävyyttä: vapaaehtoistyön motiivit kolmannen sektorin auttamistyössä

Hynynen, Eero-Tapani Tampereen yliopisto, pro gradu, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, sosiaalityö, 2015

http://tampub.uta.fi/handle/10024/97781

 

Anttonen, Anneli; Valokivi, Heli & Zechner, Minna 2009: Hoiva. Tutkimus, politiikka ja arki

http://vastapaino.fi/kirjat/hoiva-tutkimus-politiikka-ja-arki/

 

Särkelä, Antti 2001: Välittäminen ammattina. Näkökulmia sosiaaliseen auttamistyöhön

http://vastapaino.fi/kirjat/valittaminen-ammattina-nakokulmia-sosiaaliseen-auttamistyohon/

 

Elämä uusiksi: sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan elämänmuutokseen

Kääntä, Jaana Jyväskylän yliopisto, pro gradu, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, sosiaalityö, 2012

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/37760#