Vammaispolitiikka

 

 

 http://stm.fi/vammaispolitiikka

 

Valtakunnallinen vammaisneuvosto

http://www.vane.to/

 

Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle. Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO 2010-2015. Sosiaali- ja terveysministeriö 2010

http://www.julkari.fi/handle/10024/112497

 

Vammaisneuvostojen tehtävistä

https://www.thl.fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/palvelujen-jarjestamisprosessi/vammaisneuvostot

 

Vehmas, Simo 2013: Vammaisuus

 

Simo Vehmas: Vammaisuus (3. painos)

 

Teittinen, Antti (toim.) 2010: Pois laitoksista! Vammaiset ja hoivan politiikka

http://www.gaudeamuskirja.fi/teittinen-pois-laitoksista/