Vammaispalvelut

 

Vammaispalvelujen käsikirja

https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista

 

Vammaispalvelujen käsikirja, henkilökohtaisen avun hakeminen

https://www.thl.fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elaman-tuki/henkilokohtainen-apu

 

Vammaispalvelujen käsikirja, tutkimuksia henkilökohtaiseen apuun liittyen

https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tutkimus-kehittaminen/tutkimuksia-vammaisalalta/henkilokohtainen-apu

 

Henkilökohtaisen avun valtakunnallinen verkosto

http://www.assistentti.info/fi/

http://www.assistentti.info/fi/verkosto/jaostot

http://www.assistentti.info/fi/verkosto/jaostot/kehittamis-ja-tutkimusjaosto

 

Tutkimus vuoden 2009 vammaispalvelulain muutosten vaikutuksista asiakasmääriin ja kustannuksiin

Väisänen, Antti ym. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisuja 2013

http://www.julkari.fi/handle/10024/114546

 

”Käsinä, jalkoina, mutta ei päänä?” Henkilökohtaisten avustajien työehdot, työsuojelu ja oma kokemus työstään Suomessa

Mäkinen, Milja Tampereen yliopisto, pro gradu, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, sosiaalipolitiikka 2012

http://tampub.uta.fi/handle/10024/84102

 

Puhevammaisuus ja sosiaaliset sidokset elämänkertomuksissa

Sihvonen, Kati

Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, pro gradu, sosiaalityö, 2015

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/156707

 

Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu kehitysvammaisten henkilöiden kokemana

Lehto-Lundén, Tiina, Helsingin yliopisto, pro gradu, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalityö, 2012

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37437

 

Henkilökohtaisen avustajan merkitys vaikeavammaiselle henkilölle: tarkastelussa kotona tehtävä auttamistyö ja suhde avustajaan

Sihvola, Riika Tampereen yliopisto, pro gradu, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, sosiaalityö, 2014

http://tampub.uta.fi/handle/10024/95007

 

Velvoitteesta suoriutuminen: vaikeavammaisten kokemukset henkilökohtaisten avustajien työnantajina toimimisesta

Hallman, Elina Jyväskylän yliopisto, pro gradu, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, sosiaalityö, 2013

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/41493#

 

Vaikeasti vammaisen aikuisen arki

Maula, Janna Tampereen yliopisto, pro gradu, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, sosiaalityö, 2014

http://tampub.uta.fi/handle/10024/95646

 

Vammaisten henkilöiden terveyskäyttäytyminen ja koettu hyvinvointi

Heini, Anniina Turun yliopisto, pro gradu, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiaalipolitiikka, 2013

http://www.doria.fi/handle/10024/90557

 

Itsemääräämisoikeus omassa kämpässä: tutkimus kehitysvammaisten henkilöiden asumisyksiköistä

Kortemäki, Virpi Jyväskylän yliopisto, pro gradu, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, sosiaalityö, 2012

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/38475#