Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset

 

http://www.kulttuuriakaikille.info

http://www.voimaataiteesta.fi

http://www.sovellataidetta.fi

 

Kulttuuri ja terveys

Hyyppä, Markku & Liikanen, Assi 2005

https://vaski.finna.fi/Record/vaski.457135

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin liittyvän hankkeen (2010-2014) sivusto, joka sisältää linkin hankkeen loppuraporttiin

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/taiteesta-ja-kulttuurista-hyvinvointia

 

Taiteesta tulevaisuuden hyvinvointia Varsinais-Suomessa. Taide- ja kulttuuritoiminnan nykytila ja tulevaisuuden näkymiä terveys- ja hyvinvointialalla

Lehto, Kaisa Turun ammattikorkeakoulun raportteja 138, 2012

http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522162878.pdf

 

 Merkittävien ihmisten yhteiskunta. Hymykuopat-hanke kunnan tarpeisiin vastaajana

Malmivirta, Helena & Taivainen, Anu    Loppuraportti, Salon kaupunki, kulttuuripalvelut, 2012

http://www.salo.fi/attachements/2012-05-28t11-30-2692.pdf

 

Malmivirta, Helena 2016. Muistin menestykseksi. Taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksia aivoterveyden edistäjänä

http://www.muistiliitto.fi/files/6314/7999/1947/Muistin_menestykseksi.pdf