Sosiaaliturva

 

Suomen sosiaali- ja terveys ry SOSTE

http://www.soste.fi/

 

Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2016

http://sosiaaliturvaopas.fi/

 

Sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti Tesso

http://tesso.fi/

 

Autoveronpalautus

http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/autoverotus/veronpalautus_invalideille/

 

Apuvälineet

https://www.thl.fi/web/toimintakyky/apuvalineet

 

Laitinen, Merja & Pohjola, Anneli (toim.) 2010: Asiakkuus sosiaalityössä

http://www.gaudeamuskirja.fi/laitinen_asiakkuus-sosiaalityossa/

 

Laitinen, Merja & Niskala, Asta (toim.) 2013: Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä

http://vastapaino.fi/kirjat/asiakkaat-toimijoina-sosiaalityossa/

 

Haverinen, Riitta; Kuronen, Marjo & Pösö, Tarja (toim.) 2014: Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus

http://vastapaino.fi/kirjat/sosiaalihuollon-tila-ja-tulevaisuus/

 

Kaikki tuet yhdeltä luukulta? Kelan eri etuuksien ja toimeentulotuen eri lajien saamisen päällekkäisyys vuoden 2012 aineiston perusteella

Ahola, E. Kelan työpapereita 84, 2015

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/159305

 

Reivinen, Jukka & Vähäkylä, Leena (toim.) 2012:

Kansan terveys, yksilön hyvinvointi

http://www.gaudeamuskirja.fi/reivinen_kansan_terveys/

 

Ashorn, Ulla ym. 2010: Yhteiskunta ja terveys

http://www.gaudeamuskirja.fi/ashorn-yhteiskunta-ja-terveys/