Verto Verkossa

 

Verto Verkossa oli  vuosina 2012-2015 toiminnassa ollut RAY-rahoitteinen projekti, jonka tarkoituksena oli kehittää jäsenyhdistystemme erilaista verkossa tapahtuvaa toimintaa vertaistuen ollessa pääasiallisena painopisteenä.

Projektin tavoitteena oli tuoda perinteisen yhdistystoiminnan rinnalle sellaista toimintaa, joka ei vaadi fyysistä läsnäoloa, mutta mahdollistaa kuitenkin vammaisten ja pitkäaikaissairaiden sekä heidän omaistensa osallistumisen ja vertaistuen saamisen.

Verto Verkossa -loppuraportti