Potilasturvallisuus

 

Edistämme potilasturvallisuutta yhdessä

Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009-2013. Sosiaali- ja terveysministeriö

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/111806/potilasturvallisuus_julkaisu_2009_3_verkko_UP.pdf?sequence=1

 

Potilasturvallisuusopas potilasturvallisuuslainsäädännön ja strategian toimeenpanon tueksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2011 Kansallisen potilasturvallisuusstrategian asiantuntijaryhmä

https://www.julkari.fi/handle/10024/80154

 

Sote-uudistus, potilasturvallisuus

https://www.thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-tuottaminen/potilasturvallisuus

 

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry

http://spty.fi/

 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämniskeskus Fimea

http://www.fimea.fi/