Mielenterveys- ja päihdeasiat

 

Tietoa, omahoito-ohjelmia sekä palveluohjausta mielenterveys- ja päihdeasioihin liittyen

https://www.mielenterveystalo.fi

 

Vertaistukea verkossa. Virtuaalivuorovaikutuksen tutkimus sosiaalisen tuen rakentumisesta Tukinetissä.

Kotisaari, Tuuli Tampereen yliopisto, pro gradu, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, sosiaalityö, 2012

http://tampub.uta.fi/handle/10024/83271

 

”En minä ole tällasseen voinu sairastua”. Masentuneiden kokemuksia psykiatrisesta diagnoosista

Immonen, Jenna Helsingin yliopisto, pro gradu, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalipsykologia, 2014

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135628

 

Sosiaalinen hyvinvointi mielenterveyskuntoutujan elämässä: tutkimus sosiaalisen hyvinvoinnin merkityksistä nuorempien ja varttuneiden mielenterveyskuntoutujien keskuudessa

Lääti, Soile Helsingin yliopisto, pro gradu, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalityö, 2013

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/40975

 

Sieltä saa tyyneyttä, sieltä saa energiaa. Luontokokemukset päihdeongelmasta toipuneiden elämäntarinoissa

Mesimäki, Kaisa Helsingin yliopisto, pro gradu, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalityö, 2012

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/29316

 

”Siitä alkoi pitkä tie”: tarkastelussa masennuksen merkitykset ja toipumisen jäsentyminen masennuksen kokeneiden kertomuksissa

Ylinen, Tyyne Tampereen yliopisto, pro gradu, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, sosiaalityö, 2015

http://tampub.uta.fi/handle/10024/97300

 

”Et sä voi sanoo kellekään tän ikäsenä, et mä oon eläkkeellä” – Mielenterveyden häiriön vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien nuorten aikuisten toimijuus ja identiteetti

Tuomi, Katri Tampereen yliopisto, pro gradu, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, sosiaalityö 2014

http://tampub.uta.fi/handle/10024/96211

 

Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita

Eronen, Sanna & Lahti-Nuuttila, Paula 2014

https://www.editapublishing.fi/oppimateriaalit/tuote/mika-psykoterapiassa-auttaa-integratiivisen-lahestymistavan-perusteita