Lainsäädäntö

 

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan

Yleistä

Suomessa kansalaisten perusoikeusuudistuksessa on otettu huomioon ja pyritty takaamaan vajaakuntoisten ja vammaisten henkilöiden tasavertaiset kansalaisoikeudet. Uudistus on yhdenmukaistanut lainsäädäntöämme huomioiden mm. kansainvälisen Vammaisten oikeuksien julistuksen, Euroopan neuvoston vammaispoliittisen kokonaisohjelman ja YK:n vammaisten henkilöiden mahdollisuuksien yhdenvertaistamista koskevan yleisohjeen vaatimukset. (Lähde: Opetushallitus, Autististen lasten opettaminen)

Tähän on koottu joukko lähteitä, joista lukija voi etsiä yksityiskohtaisempaa tietoa erilaisista säädöksistä, laeista ja asetuksista sekä tuomioistuimien asiakirjoista.

Asiakirjalähteitä

Suomen lait ja asetukset sekä eräät korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden, hovi- ja hallinto-oikeuksien, erityistuomioistuinten ja eurooppatuomioistuinten pöytäkirjat ovat luettavissa sähköisessä muodossa Finlex-tietokannasta

Finlex-tietokannan Lainsäädäntö -osiosta löytyvät lait ja asetukset ja Oikeuskäytäntö -osiosta tuomioistuimien pöytäkirjoja ja Viranomais -osiosta löytyy eri ministeriöiden asetuksia, ohjeita ja määräyksiä sekä eri viranomaisorganisaatioiden asiakirjoja mukaanlukien eduskunnanoikeusasiamiehen ratkaisuja. Lainsäädäntö- osiossa ovat eri otsakkeiden takana haettavissa alkuperäiset lait ja asetukset sekä niihin tehdyt muutokset ja erikseen ajantasalle saatetut lait ja asetukset. Tietokannan käyttäminen on ilmaista tietyin tekijänoikeudellisin rajoituksin.

Tietoja oikeuslaitoksesta ja tuomioistuimista löytyy näiden www-sivuilta ja vaikka Finlex-tietokanta sisältää tuomioistuimien pöytäkirjoja, niitä kannattaa etsiä myös tuomioistuimien omilta www-sivuilta, joilla on myös luettavissa pöytäkirjoja, joilla on katsottu olevan yleistä kiinnostusta. Aivan kaikkia pöytäkirjoja ei ole laitettu www-sivuille, koska jotkin tuomioistuinpäätökset ovat erilaisista syistä salaisia (esim. alaikäisiä lapsia koskevina) tai päätöksillä ei ole katsottu olevan riittävää yleistä mielenkiintoa.
Tietoja voi etsiä siis myös esim. näiltä korkeimman oikeudenkorkeimman hallinto-oikeuden,hallinto-oikeuksienhovioikeuksien ja erityistuomioistuimien sekä eduskunnan oikeusasiamiehen www-sivuilta.

Seuraavista linkeistä pääset suoraan korkeimman oikeuden päätöksiäkorkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä ja eduskunnanoikeusasiamiehen ratkaisuja sisältäville www-sivuille.

Muita lähteitä

Erityisen hyvä tietolähde lakiasioissa on Kynnys ry:n ylläpitämä Lakinetti

Eräitä lakeja ja asetuksia

Sairaan tai vammaisen henkilön kannalta tärkeitä lakeja ja asetuksia.
(Lähde: Finlex-tietokanta ja Kelan www-sivut)