Kuntoutus

 

http://www.kela.fi/kuntoutus

http://www.kela.fi/vammaistuet

http://www.kuntoutusportti.fi/

 

Uudenlaiseen Kelan työhönkuntoutukseen? Viiden kuntoutusmallin arvioinnin tuloksia.

Hinkka, K. ym. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 134, 2015

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153486

 

Yksilöllisesti räätälöity ja työhön kytketty. Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen arviointitutkimus

Seppänen-Järvelä, R. ym. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 139, 2015

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/156981

 

Yhteistoimintaa ja yksilöllisiä valintoja kuntoutumisen polulla. Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen tapaustutkimus

Seppänen-Järvelä, R. ym. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 141, 2015

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/158749

 

Pitkään kestävät vaikeavammaisen yksilöterapiat

Autti-Rämö, I. ym. Kelan työpapereita 83, 2015

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/158621

 

Aktiivisuutta ja osallistumista tukeva fysioterapia aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden alkuvaiheen kuntoutuksessa.

Pyöriä, O. ym. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 140, 2015.

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/157979

 

Näyttöön perustuva tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutus

Häkkinen, A. ym. Kelan työpapereita 68, 2014

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/144093

 

Sydän- ja verisuonisairauksien ja diabeteksen asiantuntijaryhmän raportti 2015

Koski, Sari ym. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisuja 2015

http://www.julkari.fi/handle/10024/126311

 

”Ai mitä että” Kuulokojeen ensikäyttäjien kohtaamat haasteet ja selviytymisstrategiat työelämän vuorovaikutustilanteissa

Salonen, Anna-Kaisa Tampereen yliopisto, pro gradu, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, sosiaalipsykologia, 2014

http://tampub.uta.fi/handle/10024/96194

 

Huonokuuloisuuden stigma: kehysanalyysi kuulokojeen käyttäjien kokemuksista

Vatanen, Sanni Tampereen yliopisto, pro gradu, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, sosiologia, 2013

http://tampub.uta.fi/handle/10024/84423

 

Aivoinfarktipotilaiden muistitoimintojen spontaani palautuminen kuuden kuukauden seurannassa

Soikkeli, Sarita Tampereen yliopisto, pro gradu, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, psykologia, 2013

http://tampub.uta.fi/handle/10024/84201

 

Aivoinfarktipotilaiden sanahaun prosessi kuntoutumisen akuuttivaiheessa

Aro, Jasmi Tampereen yliopisto, pro gradu, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, logopedia, 2012

http://tampub.uta.fi/handle/10024/83280

 

Aivoinfarktipotilaiden toiminnanohjauksen spontaani kuntoutuminen kuuden ja 12 kuukauden seurannassa

Eriksson, Sami Tampereen yliopisto, pro gradu, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, psykologia, 2014

http://tampub.uta.fi/handle/10024/96523

 

Aivoinfarktipotilaiden työmuistin spontaani kuntoutuminen kuuden ja 12 kuukauden seurannassa

Sola, Teppo Tampereen yliopisto, pro gradu, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, psykologia, 2014

http://tampub.uta.fi/handle/10024/95168

 

Mannström-Mäkelä, Leena & Saukkola, Kirsi 2008: Voimaannuttavan ohjaamisen käsikirja

http://www.gaudeamuskirja.fi/voimaannuttava-ohjaaminen-auttaa-adhd-henkiloita-kaaoksesta-kohti-arjen-hallintaa/

 

Elämän Don Quijotet: kokemuksia työikäisenä muistisairauteen sairastumisesta

Lampela, Maarit Jyväskylän yliopisto, pro gradu, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, sosiaalityö, 2013

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/40939#

 

Sepelvaltimotautipotilaan kokemuksia ohjauksesta

Ronkainen, Päivi Jyväskylän yliopisto, pro gradu, liikuntatieteellinen tiedekunta, terveyskasvatus, 2011

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/37043#

 

Kiitollisuuden harjoittaminen itsehoitomenetelmänä: 28 runoa kiitollisuuden voimasta

Lehtonen, Lenita Jyväskylän yliopisto, pro gradu, liikuntatieteellinen tiedekunta, terveyskasvatus, 2015

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/47488

 

Kaikki on hyvin juuri nyt. 100 paradoksia onnesta

Ojanen, Markku 2015

http://www.minervakustannus.fi/kirjat/kirja.php?kirja=1186

 

Murra onnellisuuden esteet

Ojanen, Markku 2013

http://www.minervakustannus.fi/kirjat/kirja.php?kirja=909

 

Miksi aivot sanovat ei. Opi uusi tapa ajatella

Lappalainen, Markku 2015

http://www.minervakustannus.fi/kirjat/kirja.php?kirja=1143

 

Kehon viisaus. Opi kuuntelemaan itseäsi

Saanila, Jutta 2014

http://www.minervakustannus.fi/kirjat/kirja.php?kirja=1077

 

Kun uskot unelmiisi, alat kasvaa niitä kohti

Hellsten, Tommy 2014

http://www.minervakustannus.fi/kirjat/kirja.php?kirja=1070