marras 012017
 

IKKU-kuntoutus

Kelan IKKU-kuntoutus on uusi vuoden 2016 alusta alkanut ikääntyneille tarkoitettu kuntoutusmuoto, joka on suunnattu työelämästä poissaoleville yli 68-vuotiaille henkilöille. Tärkeää on, että kuntoutukseen hakevalla on kuntoutuksen tarve. Kuntoutukseen hakeutuvalla on kuitenkin oltava jäljellä riittävästi itsenäistä toimintakykyä, pystyäkseen osallistumaan kuntoutuskeskuksen ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.  Päästäkseen IKKU-kuntoutukseen on muistisaraan esitettävä vuoden sisällä tehdyn muistitestin (MMSE) tuloksen, jonka on kuitenkin oltava yli 24 pistettä. Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä osallisuuden ja aktiivisuuden lisääntyminen.

Kuntoutukseen voi hakea ympäri vuoden, mutta kuntoutushakemuksen käsittelyyn kannattaa varata aikaa kuudesta kahdeksaan viikkoon. Kuntoutuspäätös voi tulla nopeastikin, mikäli alkavalla kuntoutuskurssilla on vapaita paikkoja. Tällöin Kelasta voidaan soittaa ja ehdottaa kuntoutuskurssille menoa. Tässä tapauksessa Kela tekee päätöksen nopeasti.

IKKU-kuntoutukseen hakeminen tapahtuu lääkärintodistuksen perusteella, joka tarkoittaa sitä, että on tilattava aika lääkäriltä ja pyydettävä lääkäriltä B-lääkärinlausunto kuntoutusta varten. Mikäli henkilöllä on alle vuoden ikäinen lääketieteellinen selvitys, jossa on suositeltu kuntoutusta ja sen tavoitteet, silloin ei tarvita toista lääkärintodistusta.

Kun lääkärintodistus kuntoutusta varten on saatu, toimita kurssihakemus liitteineen Kelaan. Kuntoutusta varten tarvitaan lääkärintodistuksen lisäksi hakemus kuntoutukseen, joka on Kelan lomake KU132. Mikäli hakuprosessi on sinulle vierasta tai et osaa käyttää tietokonetta hyväksesi, mene Kelan toimistoon, jossa opastetaan tai voidaan auttaa kuntoutushakemuksen täyttämisessä. Kelan henkilökunta on ystävällistä ja palvelualtista ja auttavat kuntoutushakemusprosessissa.

Mikäli pystyt käyttämään tietokonetta ja sinulla on Internet, voit vierailla Kelan sivuilla ja katsoa kurssitarjonnasta, missä kaikkialla IKKU-kursseja on alkamassa ja milloin. Kuntoutuksen pääsyn edellytyksenä on, että hakijalla on sellainen toimintakyky, että hän pystyy osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen ja liikkumaan itsenäisesti. Jos hakija on liian sairas tai huonokuntoinen, se voi olla este kuntoutukseen pääsylle.

IKKU-kuntoutuskurssilla on lääkärin-, fysioterapeutin- ja sosiaalityöntekijän tarkastus, jossa tehdään moniammatillinen kuntoutusarvio ja määritellään kuntoutuksen tavoitteet. Kurssit koostuvat kolmesta viiden päivän mittaisesta kuntoutusjaksoista ja tarvittaessa yhdestä kotikäynnistä. Kuntoutusohjelman lopussa kuntoutujan läheisellä on mahdollisuus osallistua kuntoutukseen kahden päivän ajan Kelan kustannuksella.

Kuntoutus on maksutonta ja kuntoutukseen tulevalle maksetaan matkakulut, joissa on omavastuu. Kuntoutuksessa majoitutaan kahden hengen huoneeseen. Mikäli kuntoutukseen tulevalla on C-papp laite tai avanne on mahdollisuuksia saada käyttöönsä yhden hengen huone. Kuntoutuksen aikana kuntoutuja saa kuntoutuslaitoksessa aamupalan, lounaan ja iltaruoan.

Lääkärintodistuksessa tulee käydä ilmi henkilötiedot, sairaushistoria, toimintakyvyn arvioimiseksi tehty tilannekuvaus, testi- ja koetulokset, lääkärin omat havainnot sekä diagnoosit. Myös oireet tuki- ja liikuntaelimissä, reuma, kivut, arkuus, turvotus, sekä rangan ja nivelten liikerajoitukset tai jäykkyys. Oireiden voimakkuus ja miten ne vaikuttavat päivittäiseen kotona selviytymiseen. Minkälaisia rajoituksia normaalissa kotona oleskelussa kuntoutukseen hakevalla on ja mihin kuntoutuksella pyritään. Myös rinnakkaissairaudet, uupumus, masennus, pelot, ylipaino, riippuvuudet, uni- ja muistiongelmat.

Tarkastelun kohteena ovat myös niin sanotut psykososiaaliset tekijät, kuten eri syistä johtuvat stressitilat, yksinäisyys, syrjäytymisuhka, puuttuvat vuorovaikutus- tai tunnetaidot, masennus. Ja tärkeää on myös oma motivaatio, jos ei ole omaa halua kuntoutua, sitä ei voida mistään ulkopuolelta henkilölle ammentaa.

Kaikista Kelan kursseista saa tietoa www.kela.fi tai suoraan Kelan toimistosta, opastusta kuntoutuksesta saat myös Kelan numerosta 020-692 205.

 

Olkaa aktiivisia ja kysykää rohkeasti lääkäriltä kuntoutuksesta

Hyvää vuoden jatkoa

 

Irma Lehtonen

sosiaalityöntekijä, Valvira

Valtiotieteiden tohtori

Kelan IKKU-ikäkuntoutus