Edunvalvonta

 

Laki edunvalvontavaltuutuksesta 2007

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070648

 

Laki valtion oiskeusapu- ja edunvalvontapiireistä 2016

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20160477

 

Holhoustoimen lainsäädäntö

Rubanin, Maaria & Parviainen, Esko 2009

http://www.adlibris.com/fi/kirja/holhoustoimen-lainsaadanto-9789513755560

 

Maistraatin edunvalvontapalvelut

http://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/holhoustoimi/

 

Edunvalvontavaltuutus ry

http://edunvalvontavaltuutus.com/

 

Suomen muistiasiantuntijat ry

http://www.muistiasiantuntijat.fi/

 

Ohjeita edunvalvojan määräyksen hakemiseksi

https://lomake.fi/b/ec/lomakepalvelu/

 

http://www.omaaikalehti.fi/talous-laki/miten-toimii-edunvalvonta